دبیرستان دخترانه گوهرشاد

عهدی که بستیم
تقویم اجرایی
ستارگان

مناسبت ها

فرم نظر سنجی

ادامه ...
فرم نظر سنجی

مقالات

دکتر آیشان ، پزشک و جراح مشهور پاکستانی ، روزی برای شرکت در یک کنفرانس علمی که جهت بزرگداشت  او بخاطر دستاوردهای پزشکی اش برگزار می شد ، با...

بیشتر