دسته ها :
نعمتهای خدا

نعمتهای خدا

یکی از بیمارى‌هاى خطرناک، مرضى بى‌صداست که هیچگونه علامتى نداشته و ندارد، اما مى‌تواند آسیب شدیدى به شما وارد نماید. این بیماری، مرض «عادى‌شدنِ نعمت» است!

 


بیشتر...


با خشم نوجوانم چگونه برخورد کنم

با خشم نوجوانم چگونه برخورد کنم

همۀ والدین دوست دارند فرزندانشان شاد باشند. از وقتی فرزندتان نوزاد است تا وقتی بزرگ می شود دوست دارید خوشبخت باشد. بنابراین وقتی جوان تحریک پذیر و بدخلق شده و با کوچکترین انتقادی برافروخته می شود والدین باید چه کار کنند ؟


بیشتر...

رفتارهای نابود کننده احساسات

رفتارهای نابود کننده احساسات

۱. به فرزندتان می‌گویید هیچ احساساتی از خود بروز ندهد.

اگر فرزندتان عصبانیت، ناراحتی یا ترس از خود نشان دهد، مسخره‌اش می‌کنید و به او می‌گویید که نباید هیچیک از احساسات خود را نشان دهد. یک راه دیگر هم این است که احساساتی شدیداً بیشتر از آنها نشان دهید، طوریکه بچه مجبور شود احساسات خود را فراموش کرده و برای آرام کردن شما وضعیت رواني خود را تغییر دهد.


بیشتر...