گزارش همایش انجمن اولیا و مربیان

همایش عمومی انجمن اولیا و مربیان روز دوشنبه 15 مهر با حضور 373 نفر از اولیا محترم دبیرستان و کارشناس مسئول محترم آموزش دوره متوسطه اول سرکار خانم بهزادی و کارشناس محترم سرکار خانم قنبری برگزار گردید .

همایش عمومی انجمن اولیا و مربیان روز دوشنبه 15 مهر با حضور 373 نفر از اولیا محترم دبیرستان و کارشناس مسئول محترم آموزش دوره متوسطه اول سرکار خانم بهزادی و کارشناس محترم سرکار خانم قنبری برگزار گردید .

در این جلسه پس از عرض خیر مقدم توسط مجری سرکار خانم شریف و تلاوت قران مجید و احترام همه حضار به سرود جمهوری اسلامی کشورمان ، سرکار خانم ناصحی به همرا سرکارخانم کاظمی مشاوره دبیرستان ، پیرامون ضرورت انجمن و آموزش خانواده صحبت کردند .

و مدیریت مدرسه پس  از ارائه تراز مالی و فعالیتهای گروه بازگشایی دبیرستان ، برنامه های مصوب شورای مدرسه را که تحت پوشش طرح تعالی است معرفی نمودند .

برنامه ها عبارتند از : تربیت شهروند قرانی - تربیت تفکر فلسفی - مدرسه یاد گیرنده و ایجاد مدرسه شاد و طرح دوره ماهانه  در لوای مدرسه یادگیرنده

سپس کاندیداهای انجمن را معرفی نموده و از انها خواستند در مورد توانمندیهای خود با اولیا صحبت نمایند . بلافاصله با حضور جمعی از کاندیداها و رییس سنی جلسه آقای سوری و منشی جلسه خانم شاهرخی ، شمارش آرا انجام شد و نتایج به شرح ذیل اعلام میشود :

اعضای اصلی : 

آقای زیدی با 205 رای - آقای شاهری با 194 رای -آقای سرابادانی با 193 رای - خانم رییسی  با 190 رای - خانم بختیاری  با 179 رای - خانم قادری  با 177 رای  - آقای گودرزی  با 167 رای -بالاترین آرا را دریافت نمودند و منتخب شدند . 

اعضای علی البدل : با توجه به آرائ به قرار ذیل میباشند : خانم بابایی با 163 رای - خانم ولی زاده با130 رای - خانم اثنی عشری 123 رای -

امیدواریم همه اعضای انجمن با اتکال به ذات مقدس الهی ، در جهت پیشرفت و بهبود و اجرای برنامه های مدرسه گام بردارند و همانطور که انتظار میرود در این خصوص مشارکت و همکاری نمایند .

                                                                                                                                               و من الله التوفیق 

گزارش تصویری