اردوی  هیومن پارک

سفری به درون بدن انسان " هیومن پارک "

 

این اردو برای دانش آموزان درسخون ،تلاشگر ، مودب و با انضباط طراحی شده است 

امیدوارم از شرکت در این اردو لذت ببرید .

توجه : با همت جناب اقای سرابادانی عضو محترم انجمن توانستیم برای ورودیه تا 50 درصد تخفیف بگیریم 

خوب درس بخونید ، و حتما تا 4 نمره پیشرفت کنید .

گزارش تصویری