بزرگداشت شب یلد ا

بزرگداشت شب یلدا 

 

دبیرستان گوهرشاد همواره به مناسبتهای مختلف در پی زنده نگه داشتن و فرهنگسازی پیرامون مناسبتهای ایرانی میباشد و به همین مناسبت برنامه های زیبایی را با همکاری دانش آموزان خوب مدرسه ارائه نمود.

اهم عناوین برنامه ها به قرار ذیل است :