آشنایی با زنان برتر ایران

آشنایی با زنان برتر ایران در روز مادر 

معاونت پرورشی با همراهی دانش آموزان علاقه مند به معرفی زنان برتر ایران زمین پرداختند .

فعالیتی زیبا و شگف انگیز که موجب تولید آثار زیبایی شد 

 

گزارش تصویری