برنامه های ده فجر

برنامه های دهه فجر 

معاونت پرورشی دبیرستان با همراهی دانش آموزان توانمند خود در بهمن ماه امسال گل کاشتند و برنامه های متنوعی ارائه دادند و بخوبی در بزرگداشت دهه فجر هم شادی کردند هم تلاش نمودند در جهت اعتلای میهن اسلامی ، خود باوری را در جان خود و دوستانشان نهادینه نمایند . 

عناوین برنامه ها به قرار ذیل میباشد :