معرفی دانش اموزان معدل بالا

افتخارات مدرسه ( معدل بیستها 

دانش آموزان افتخار افرین و معدلهای برتر دبیرستان در برنامه ای زیبا و خاطره انگیز مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند .

اسامی دانش آموزان معدل 20 پایه هفتم : 

 

 

اسامی دانش آموزان معدل 20 پایه هشتم :

 

 

 

اسامی دانش آموزان معدل 20 پایه نهم :