مسابقات ادبی

مسابقات ادبی 

دانش آموزان دبیرستان گوهر شاد در زمینه های مختلف ادبی به کسب رتبه .......نایل آمدند .

بدینوسیله این موفقیت بزرگ را به این دانش اموزان و خانواده بزرگ گوهرشاد تبریک میگوییم .

اسامی افتخارات ادبی مدرسه به قرار ذیل است : 

ندا منصوری    مهشید سلطان نوازی    محنا عسگری   آلیشان افروخته     ترنم مرزبان