مسابقات علوم آزمایشگاهی

مسابقات ازمایشات علوم تجربی 

در سطح پژوهشسراهای استان تهران مسابقات بزرگی در زمینه ازمایشات علوم تجربی برگزار شد و دانش آموزان دبیرستان گوهر شاد خوش درخشیدند . 

بدینوسیله این موفقیت ارزشمند را به ایشان و خانواده بزرگ گوهر شاد تبریک و تحنیت عرض مینماییم .

اسامی این دانش آموزان عبارتست از : 

احمدیار     آلیشان افروخته    محنا عسگری    فاطمه زیدی