مسابقات از مدرسه تا مدرسه

مسابقات از مدرسه تا مدرسه 

در ولادت با سعادت آقا امام سجاد مسابقه زیبای از مدرسه تا مدرسه دانش آموزان گوهر شاد خوش درخشیدند .

بدینوسیله موفقیت ایشان را به آنها و خانواده بزرگ گوهر شاد تبریک عرض مینماییم . 

اسامی این دانش آموزان به قرار ذیل میباشد : 

ترنم مرز بان                 و ثمین عزتی