جشنواره منطقه سبز

جشنواره منطقه سبز 

جشنواره سبزه های خوراکی در سطح منطقه برگزار شد و دانش آموز ایسل نوری حایز کسب مقام برتر گردید .

این موفقیت را به دانش آموز با ذوق و سلیقه خودمون و خانواده بزرگ گوهر شاد تبریک عرض میکنیم 

 

این پوستر با عنوان جشنواره منطقه سبز 
مربوط به جشن پایانی طرح کوچ، روز درختکاری، روز نیکوکاری و کاشت سبزه خوراکی طراحی شده که اختتامیه طرح با دعوت و تقدیر از انجمن ورزشی کوچ انجام شد.
ضمنا مستبقه کاشت سبزی خوراکی در دبیرستان اجرا و سبزی خوراکی خانم آیسل نوری به عنوان کار برتر انتخاب و به منطقه ۴ ارسال شد.
این طرح با کسب امتیاز برتر در منطقه ۴ مورد استقبال قرار گرفت 
و در دفتر مدیر منطقه۴ تهران جناب آقای لونی 

با اهدای سبزه خوراکی دانش اموز آیسل نوری از دبیرستان گوهرشاد به مدیریت منطقه ۴ 
جناب آقای لونی مراسم تقدیر از دانش اموز خوش سلیقه و توانمند دبیرستان گوهرشاد انجام گرفت

گزارش تصویری