جشنواره نوجوان خوارزمی

جشنواره نوجوان خوارزمی 

کسب موفقیت در جشنواره نوجوان خوارزمی بزرگترین موفقیتی است که میتوان در عرصه دوره متوسطه یک کسب نمود 

در مدرسه ما اکثر دبیران در محورهای متفاوت پژوهش ، دست سازه و تصویر خوانی و بازارچه همچنین محور زبان انگلیسی با دانش اموزان مشغول فعالیت بودند و پس از داوری در هرمحور دانش آموزان برتر به منطقه معرفی شد .

اسامی به قرار ذیل معرفی شدند 

ما با افتخار اعلام میکنیم دانش اموزان ما    الیشان افروخته و محیا کریمی  در محور علوم ازمایشگاهی از مرحله منطقه ای گذر نموده و به مرحله استانی راه یافتند 

با افتخار اعلامیکنیم ایسل نوری در محور بازارچه در منطقه برگزیده شد. 

در محور دست ساده بخش نرم افزار الینا صفوی       و در بخش سخت افزار زینب اصغری        موفق به کسب رتبه در مدرسه شدند 

در محور زبان انگلیسی   ندا منصوری و مبینا اناری   نیز موفق به  کسب رتبه اول در مدرسه شدند 

گزارش تصویری