دانش آموزان برتر

دانش آموزان معدل 20-19دبیرستان

دانش آموزانیکه در امتحانات نوبت اول معدل 20-19 گرفته اند و باعث افتخار دبیرستان هستند  البته شایان ذکر است در بعضی کلاسها بخاطر بیماری سرما خوردگی تعدادی از معدل 20 ها غایب بوده اند و جای آنها در این عکسها خالی است ان شا الله هر وقت بیایند جدا گانه ازشون عکس میگیریم و درسایت میگذاریم 

بزودی امار تعداد معدل 19-18 هم در سایت قرار می گیرد . 

بزودی عکسهای کلاس به کلاس را هم در همین فایل خبری قرار میدهیم 

 

گزارش تصویری