پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا 

مراقب خود و فرزندانمان باشیم...

امروز در دبیرستان همه همکاران همت گماشتند تا برای بچه ها

راههای پیشگیری از بیماری و ابتلا به ویروس کرونا را توضیح دهند ...

امیدواریم هیچگاه هم وطنانمان  به این ویروس مبتلا نشوند 

و بیماری از جهان و مردم جهان دور شود 

 

گزارش تصویری