برگزیدگان ورزشی

برگزیدگان ورزشی دهه فجر 

برگزیدگان سابقات ورزشی دهه فجر

تکواندو : زهرا پرکر 905  - آتنا انگوتی 701

برنده :زهرا پرکر

کاراته : هدیه محسنی704  – نگار آهنگری 805 – سما پرندک 704 – دریا صدیقی 704  – مبینا هاشمی  804 –

دیانا یاسایی 804

برنده : مبینا سادات هاشمی

دارت :– سالار کیا 903 نفر اول  – سعادت منش 702 نفر دوم – فتحعلیان 805   نفرسوم

داوران دارت : فاطمه سادات  - فاطمه تیموری

برندگان شنا : کیانی 906– آقاخانی  902– لطفی 903  – گلستانی 702

برندگان مسابقه نقاشی ورزشی : باجلانی 801 -محمدی 704

برندگان مسابقه روزنامه دیواری گروهی : گروه کابلی سارتی – گودا اسیایی بهرام نژاد –خرمی  کلاس 906

طناب کشی :

            کلاس 905 اول :: میرشفیعی – جعفری – پور طاهریان  - سعدی – سلیمی

             کلاس 702 دوم گلستانی – علیزاده – سعادتمنش – سامنی – حسنی

           کلاس 804 سو م : شیر محمدی – بیدار طبعی – سلطانی – سخایی – قاسمی