گزارش تصویری کلاسهای  مجازی (1)

گزارش تصویری کلاسهای  مجازی (1)

اولیا گرانقدر از روز اول تعطیلیها ما درس و مدرسه رو در فضای پیام رسان بله شروع کردیم  

گزارش کار تاکنون به شرح تصاویر تقدیم میگردد .

تمامی تکالیف ارائه شده پس از پایان تعطیلات همه بررسی میشود و تدریسها از ادامه امکان پذیر خواهد بود . 

امیدواریم اولیا مدرسه را در اجرای این آموزش بخوبی یاری دهند .

گزارش تصویری