سالگرد پیروزی انقلاب

در جشن سالگرد پیروزی انقلاب جای شهدا خالی 

گزارش تصویری